Een dagje ouder

Het seniorencentrum biedt alle gebruikers van 'de branding' ouder dan 50 jaar de nodige ondersteuning om als senior hun leven zo aangenaam en zinvol mogelijk te laten verlopen.

Via diensten, activiteiten, vorming en dagopvang wordt getracht hun zelfredzaamheid zo hoog mogelijk te houden, de sociale contacten te blijven onderhouden en het comfort van leven te garanderen.

Dagopvang is een plaats waar senioren die thuis geen (of onvoldoende) opvang hebben, terecht kunnen: gebruikers die naar de dagondersteuning komen en nog thuis wonen, gebruikers die geen permanente woonondersteuning hebben of gebruikers met een tijdelijke en acute vraag naar dagopvang.

In het dienstencentrum komen senioren om deel te nemen aan allerlei activiteiten, die zowel een recreatief als een vormend karakter kunnen hebben. Daarnaast worden er ook heel wat diensten aangeboden aan de bezoekers: maaltijdzorg, gezondheidsconsultatie, ophaaldienst, leesclub, senioren voor senioren, uitleendienst,...

De ontmoetingsruimte van het seniorencentrum is het hart van de werking, waarbij ontmoeting centraal staat:

  • de plaats om een potje koffie te drinken en een babbeltje te slaan
  • de plaats waar je je kan inschrijven voor alle activiteiten en waar deze starten (en soms ook doorgaan)
  • waar men terecht kan voor de aangeboden diensten
  • dicht bij het aanspreekpunt voor allerhande seniorenthema's
  • waar men informatie kan krijgen over interne en externe activiteiten
  • waar je altijd iets kan doen (alleen of met andere aanwezigen):
    de krant lezen, TV kijken (wielerwedstrijden, voetbalwedstrijden…), petanque of vogelpiek spelen, een kaartje leggen, tuinieren op hoogte, kaarten, afspreken met een vriend(in), de bar openhouden en bezoekers bedienen, uitslagen van competitiesporten bijhouden of bekijken,...
Terug naar boven