Ervaringsgerichte dagbesteding

Gebruikers met diep verstandelijke beperkingen, die functioneren in de lichaamsgebonden ervaringsfase, zijn afhankelijk van hun omgeving om hun wereld te verkennen. Via hun zintuigen doen ze prikkels op van wat er rondom hen leeft. Veel van hun en onze tijd gaat uit naar het stillen van de primaire, basale behoeften. Bovendien is er bij hen een grote nood aan rust, regelmaat en veiligheid aanwezig.

Toch is het belangrijk om deze mensen via zintuiglijke waarneming hun lichaam te laten ontdekken, zodat ze vertrouwd raken met hun omgeving en zichzelf optimaal te ontwikkelen. Deze basale prikkels dienen systematisch en methodisch onderbouwd aangeboden te worden, o.a. via basale activiteiten. We volgen hierbij het concept van Basale Stimulatie, ontwikkeld door Andreas Fröhlich. Hierbij worden door de begeleider voornamelijk somatische, vestibulaire en vibratorische ervaringen uitgelokt bij de gebruikers, waardoor zij hun eigen lichaam leren voelen en een relatie tot hun omgeving kunnen uitbouwen. Centraal staat de lichaamsgebonden ervaring, het contact en het plezier dat de gebruiker hieraan kan beleven met oog voor zijn algemeen gevoel van veiligheid en geborgenheid.

Daarnaast wordt ook een systematisch aanbod mogelijk voor gebruikers die in de associatieve ervaringsfase functioneren en die behoefte hebben aan actievere belevingsactiviteiten, ontspanning, training en vorming. Bij deze gebruikers is het mogelijk om al de eerste aanzet tot korte arbeidsactiviteiten te bieden. Het is echter niet zo dat arbeid het hoofddoel van hun programma mag zijn. Deze bewoners kunnen via conditionering eenvoudige huishoudelijke deeltaken verrichten, beleven plezier aan het verkennen van materialen, spel en houden van muziekbeleving en beweging. De dagondersteuning dient dan ook aangepast te zijn aan deze fundamentele behoeftes.

Terug naar boven