Vrije tijd

Een goed leven leiden, betekent meer dan gaan werken en een dak boven je hoofd hebben. Om aan het helse ritme van de dagelijkse sleur te ontsnappen, moet een mens zich kunnen ontspannen en soms ook onthaasten. Of je kan in je vrije tijd je talenten en hobby’s ontginnen, cultuur opsnuiven, sporten,…

Er zijn heel veel mogelijkheden. Zoveel zelfs dat het voor sommige mensen moeilijk wordt om door het bos de bomen nog te zien, of goed in te kunnen pikken op wat er nu allemaal bestaat aan vrijetijdsmogelijkheden.

Net als andere mensen hebben ook mensen met een verstandelijke beperking de behoefte om hun vrije tijd met anderen door te brengen. Normaal waar het kan, aangepast waar het moet (inclusief!). Mensen met een beperking leven en werken niet in een minisamenleving, veilig weggehouden van de buitenwereld. Ze leven ín de samenleving, net als iedereen. Hetgeen voorzien wordt door de samenleving, dienen we ook aan te wenden ter ondersteuning van onze gebruikers. Dus: eerst kijken wat voorhanden is of kan zijn, dan pas zelf een aanbod formuleren.

Vrijetijdsactiviteiten toegankelijk maken voor mensen met en verstandelijke beperking houdt meer in dan deze louter fysiek toegankelijk te maken. Activiteiten waar je als toeschouwer komt zijn meestal gemakkelijk toegankelijk (bv. bioscoopbezoek, een voetbalwedstrijd…). Naarmate de activiteit of het aanbod echter meer sociale contacten veronderstelt, wordt het wat moeilijker en krijgen mensen met een (verstandelijke) beperking steeds minder de mogelijkheid om vol en gelijkwaardig aan het reguliere vrijetijdsaanbod te participeren. Groepssport is daar een typisch voorbeeld van. Als persoon met een verstandelijke beperking, kan je wel als toeschouwer een voetbalwedstrijd bijwonen, maar op zondagmorgen met de gemeentelijke ploeg samen op het veld staan is wel even wat anders.

Via het vrijetijdsbureau van ‘de branding’ kan je ondersteuning krijgen op vlak van het invullen van jouw vrije tijd. We gaan samen op zoek naar wat jij wil, waar je dit kan vinden en hoe we dit mogelijk kunnen maken. En als dit niet haalbaar is, dan proberen we zelf een aanbod uit te werken dat voldoet aan jouw behoeften.

Terug naar boven