Alleen wonen / een eigen woning

‘de branding’ biedt woonondersteuning aan mensen die alleen/in hun gezin wonen. Je kan wonen in jouw eigen woning, of zelf een woning huren. ‘de branding’ stelt ook een aantal woongelegenheden ter beschikking voor mensen die alleen of met hun partner willen samenwonen.

Welke woonondersteuning wij jou bieden, hangt volledig af van jouw vraag tot ondersteuning. Wij zoeken samen met jou naar de beste manier van ondersteunen, gaan na wie er allemaal kan bij betrokken worden en volgen ook op dat je tevreden bent/blijft over de geleverde diensten.


Onze eigen woonondersteuning kan zich focussen op:

  • Ondersteuning bij activiteiten uit het dagelijks leven
  • Psychosociale ondersteuning
  • Administratieve ondersteuning
  • Training

Meer lezen hierover? klik hier.

De intensiteit van deze woonondersteuning beperkt zich tot maximaal een aantal momenten per week, maar kan ook veel lager liggen als je dit niet nodig hebt.

Terug naar boven