Over ons

'de branding’ is een deel van groep WAAK en biedt in de regio Zuid-West-Vlaanderen een ruim aanbod van ondersteuning aan mensen met een beperking (gebruikers).
De ondersteuning is afgestemd op de eigenheid en de vragen van iedere gebruiker, op zijn behoeften en in het bijzonder op zijn mogelijkheden. Onze houding t.o.v. de gebruikers wordt gekenmerkt door onvoorwaardelijke acceptatie, wederzijds respect en gelijkwaardigheid (gentle teaching). Inclusie in de maatschappij is belangrijk. Lees hier onze missie, visie en waarden.

Verspreid over meerdere locaties in Kortrijk, Heule en Kuurne bieden we diverse vormen van dagondersteuning, woonondersteuning en individuele ondersteuning, zowel aan volwassenen met een lichte verstandelijke beperking als aan personen met een diep verstandelijke beperking of met meervoudige beperkingen.

'de branding' is door het Vlaams Agentschap voor Personen met Handicap erkend als vergunde zorgaanbieder ten aanzien van mensen met een persoonsvolgend budget en erkend als dienst Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening (RTH). De hulpverlening onder RTH komt tegemoet aan vragen van personen met een (vermoeden van) handicap naar een beperkte ondersteuning in termen van frequentie, duur en intensiteit. Deze ondersteuning gebeurt aan huis (mobiel) of op één van de locaties van 'de branding'.Hendrik Van Damme
Algemeen directeur

Terug naar boven