Agoog

Jouw profiel

 • Je hebt een diploma master of licentiaat in de pedagogische wetenschappen of psychologie
 • Ervaring hebben met de omschreven doelgroep is een pluspunt
 • Je hebt kennis van de huidige agogische referentiekaders en kan daarmee aan de slag in je werkcontext. Je bouwt je functie uit vanuit de visie van de onderneming: krachtig maken (empoweren) en warm zorgen (Gentle Teaching).
 • Je bent geboeid en uitgedaagd door de nieuwe evoluties en tendensen binnen de sector. Je durft dit te vertalen naar jouw werkcontext. Je bent een netwerker die ‘out of the box’ durft te denken. Je kan teams en gebruikers inspirerend meenemen in een veranderingsproces.
 • Je bent een doorzetter, ook op moeilijke momenten of bij weerstand. Je bent gedreven en ondernemend in je werk.

Jouw uitdaging

Doel van de functie

Je bent verantwoordelijk voor het leiden, coördineren en opvolgen van de optimale agogische dienstverlening van een aantal woningen ‘intensieve woonondersteuning’.

Situering in de organisatie

 • Je maakt deel uit van het unitteam, bestaande uit agogen, agogisch coördinatoren, verpleegkundigen, kinesisten en maatschappelijk werkers.
 • Je rapporteert aan de agogisch directeur
 • Je geeft leiding aan een maatschappelijk werker en de verpleegkundigen (3).
 • Je biedt ondersteuning aan gebruikers en medewerkers op vlak van agogische dienstverlening.

Verantwoordelijkheden

Je bent verantwoordelijk voor de realisatie van de resultaatsgebieden op vlak van agogische dienstverlening in de afdeling.

De doelgroepen zijn volwassenen met een ernstig/diep verstandelijke beperking met eventueel bijkomende meervoudige beperking, gedrags-en emotionele stoornis of dementie.

Verantwoordelijk voor een kwaliteitsvol verloop van de agogische processen:

 • Aanvraag tot dienstverlening (Bestuderen van aanvraagdossiers, advies naar ‘zorgregie’ - eerste beeldvorming van de ondersteuningsvraag)
 • Het organiseren van een opname (Verhelderen ondersteuningsvraag - Eerste ondersteuningsplan voor de gebruiker)
 • Het afstemmen van vraag en aanbod op vlak van vrije tijd, vorming en arbeid via de bureauwerking
 • Het dagelijks ondersteunen (rechtstreeks of onrechtstreeks) van de gebruikers op vlak van wonen, dagbesteding, leven in de samenleving, vorming, gedrag, gezondheid en veiligheid, sociaal leven, rechtsbescherming, medische problematieken:
 • Het opvolgen van de gebruikers (diagnostiek en screening, opvolgen en coachen van de persoonlijk assistenten en de individuele trajectsturingsteams, waken over de kwaliteit van de ondersteuningsdossiers)
 • Het ontwikkelen en implementeren van agogische visies of aangepast aanbod (capteren nieuwe tendensen, ontwikkeling, concretisering, interne en externe afstemming, samenhang, implementatie en levendig houden)
 • interventies, therapeutische gesprekken, observaties, interdisciplinair overleg, contact met het netwerk, contact met externe diensten, ondersteuning bij vastgelopen of moeilijke lopende ondersteuningstrajecten,…
 • ondersteuning van teams (individuele gesprekken, teamvergaderingen, casusbesprekingen)
 • Vorming en opleiding organiseren en geven in verband met thema’s uit het eigen werkgebied
 • Een actieve rol opnemen in het zelfsturend team ifv organisatie op vlak van kwaliteit, financies, werkplanning, uurroosters, relatiebeheer en communicatie, veiligheid en milieu
 • Begeleiden van stagiairs

Ons aanbod:

 • een vervangingscontract omwille van ziekte ten belope van 38/38 (voltijds) tem 15/01/2019, daarna eventueel 19/38 voor de verdere vervanging.
 • Dagwerk, met wederzijdse soepelheid inzake begin- en einduren.
 • Indiensttreding : zo snel mogelijk.
 • Een boeiende en uitdagende functie in een mensgerichte onderneming in volle evolutie.

Plaats tewerkstelling:

Ringlaan 30, 8501 Heule- Kortrijk

Meer info:

Tanghe Bert, Adjunct algemeen directeur

056 36 40 38

Ringlaan 30, 8501 Heule-Kortrijk

bert.tanghe@waak.be

www.debranding-waakvzw.be

Solliciteren tegen uiterlijk 7/12/2018 bij:

Ann-Sophie Bossu,

Medewerker personeelsteam
Tel.: 056 36 40 74
E-mail: jobs.debranding@waak.be

Adres:
'de branding'
t.a.v. Ann-Sophie Bossu
Ringlaan 30

8501 Heule

Terug naar boven