Begeleiders Reserveteam

Momenteel zoeken wij:

Woonbegeleider reserveteam (m/v) - unit 1,2 en 3 (dagbesteding en woonondersteuning)

Jouw uitdaging

Je taak bestaat erin om gebruikers met een verstandelijke beperking te ondersteunen, op vlak van wonen, dagbesteding en/of ondersteuning bieden in de ondersteunende teams volgens de visie van de branding.

Je bent een flexibel persoon, beschikt over een goed inlevingsvermogen en bent steeds positief ingesteld.

Je beschikt over een A2 diploma in een agogische richting.

Overnemen van diensten van:

- woonbegeleiders (bieden van woonondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking (tussen licht en ernstig meervoudig); de ondersteuning gaat van ‘op afstand’ tot ‘dagelijks en continu’

- dagbestedingsbegeleiders (begeleiden van de gebruiker op vlak van dagbesteding )

- of het verrichten van administratieve en/of ondersteunende taken in ondersteunende teams.

De uitvoering van de taken is afhankelijk van het zelfsturend team waar de medewerker reserveteam tijdelijk wordt ingezet.

Ons aanbod

Er zijn drie contracten beschikbaar:

 • Je krijgt een 3/4de contract (28.5/38) vanaf 1/09/2018 om te starten tot en met 31/12/2018 - Dit betreft een contract waarvan de betaling voorzien op A2-niveau, schoolverlaters welkom om te solliciteren !
 • Je krijgt een 3/4de contract (28.5/38) van 01/09/2018 tot en met 31/12/2018
 • Je krijgt een 3/4de contract (28.5/38) van 01/09/2018 tot en met 31/12/2018 - schoolverlaters welkom om te solliciteren !
 • Je wordt verloond op je niveau volgens de barema’s van het VAPH, eventuele anciënniteit is meerekenbaar
 • Je kan ook rekenen op een tussenkomst in je woon-werkverkeer.
 • Voor alle voordelen van tewerkstelling bij de branding, check zeker onze website.
  • Inspraak in je uurrooster
  • Soepel toekennen van tijdskrediet, ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand en palliatief verlof
  • Extra mogelijkheid om je arbeidsbreuk tijdelijk te minderen via 'toegestane afwezigheid'
  • Bijkomende verlofdagen voor 45-plussers
  • Extra vergoeding voor weekend-, avond- en nachtwerk en feestdagen
  • Vermijden van onderbroken diensten
  • Gratis griepvaccinatie
  • Gratis maaltijden voor medewerkers die in begeleiding staan
  • Werkkledij waar nodig

Solliciteren

Sollicitaties met CV welkom via mail op: jobs.debranding@waak.be ter attentie van Ann-Sophie Bossu.

Terug naar boven