Woonbegeleider (licht/matig) - Oostrozebeeksestraat

Jouw uitdaging

Je ondersteunt gebruikers met een licht tot matig verstandelijke beperking, op vlak van wonen, volgens de visie van de branding. Je bent flexibel, neemt met plezier eens een dienst over van een collega, je bent positief ingesteld en beschikt over een goed inlevingsvermogen. Je beschikt over een agogisch A2 diploma. Je werkt 23u45min maar met voltijdse weekends (1 op 2 weekends). Je kan zo snel mogelijk starten voor de duur van 1 jaar.

 • Verantwoordelijk voor woonondersteuning aan mensen met een licht tot matig verstandelijke beperking die een hoge mate van zelfstandigheid genieten en behoorlijk inclusief in de samenleving leven. De ondersteuning gebeurt niet continu en deels van op afstand

 • Dagdagelijkse ondersteuning bieden aan de gebruiker op vlak van administratie, ADL, relaties,…: een antwoord bieden op de wensen en behoeften van de gebruiker op de verschillende domeinen:
 • Wonen (de woning, persoonlijke hygiëne en verzorging, maaltijden, het huishouden)
 • Werk/Dagbesteding (toegankelijkheid tot werk/dagbesteding, communicatie en samenwerking)
 • Leven in de samenleving (mobiliteit, vrijetijdsbesteding, inclusief leven)
 • Vorming
 • Gedrag en ongewenst gedrag (psychische, psychiatrische en gedragsproblemen, agressiebeheersing)
 • Gezondheid en veiligheid (medicatie, voeding, gezondheidszorg, lichamelijk en emotioneel welzijn)
 • Sociaal leven (relaties, sociale vaardigheden en seksualiteit, sociaal netwerk)
 • Rechtsbescherming en misbruik (besteden van eigen middelen, beschermingsmaatregelen, zelfbepaling)
 • Medische problematieken (paramedische zorgen, specifieke medische zorgen)

Ons aanbod

Je kan rekenen op contract van 1 jaar

Je werkt 23u45min (prestatiebreuk 62.5%).

 • Je wordt verloond volgens de barema’s van het VAPH, eventuele anciënniteit is meerekenbaar
 • Je kan ook rekenen op een tussenkomst in je woon-werkverkeer.
 • Voor alle voordelen van tewerkstelling bij de branding, check zeker onze website.
 • Inspraak in je uurrooster
 • Soepel toekennen van tijdskrediet, ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand en palliatief verlof
 • Extra mogelijkheid om je arbeidsbreuk tijdelijk te minderen via 'toegestane afwezigheid'
 • Bijkomende verlofdagen voor 45-plussers
 • Extra vergoeding voor weekend-, avond- en nachtwerk en feestdagen
 • Vermijden van onderbroken diensten
 • Gratis griepvaccinatie
 • Werkkledij waar nodig

Solliciteren

Sollicitaties met CV welkom via mail op: jobs.debranding@waak.be ter attentie van Ann-Sophie Bossu.

Terug naar boven